Doprava a Platba

Vložte svůj text...

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 11. 2020.